Tots els nivells d'ESO del curs 2021-2022

L’Àrea de Cultura Digital del Departament d’Educació ofereix una proposta didàctica sobre micro:bit dirigida a cicle superior de Primària i al primer cicle de l’ESO. 

Aquesta proposta s’estructura en 4 mòduls. Cada mòdul té una temàtica concreta, i cadascuna de les activitats dels mòduls estan relacionades amb situacions de l’entorn proper de l’alumnat i amb la realitat que els hi envolta, dotant als aprenentatges d’un contingut significatiu i motivador.

Cadascun d’aquests mòduls està format per diferents sessions, amb una duració aproximada d’una hora cada una. Cada sessió té associada una activitat  amb unes propostes d’ampliació.

L’eix vertebrador de cada mòdul és una presentació d’aula on s’inclouen els continguts a desenvolupar, les diferents activitats, la seva contextualització i un recull final per facilitar la reflexió grupal. Aquesta presentació serveix com a guia d’implementació.

Com a complement a la presentació d’aula es proporcionen targetes i fitxes de suport per l’alumnat per a cadascun de les activitats,  amb la finalitat de  poder consultar els aspectes més rellevants.
Autor: Àrea de Cultura Digital