Llengua Catalana i Literatura de 1r de Batxillerat